Tutorials اسکلت در موهو ، ستاره و رسم مسیر در افتر افکتز

This posts contains some tutorials about particles in after effects and bones in moho studio- source: aloobaloo-studio

در جدیدترین انیمیشن تولیدی نیاز به کار با درخشش بود، و به قولی با ارواح و ستاره ها سر و کار داشتیم. استفاده از نرم افزار پارتیکل راضی مان نمی کرد. بنابراین در اینجا آموزشی تلگرافی از سه مورد قرار داده و در صورت نیاز به توضیح بیشتر تماس بگیرید.

الف) متحرک سازی کاراکتر در موهو – انیمه استودیو

شکل خود را به فایل import کنید

روی new-> bone کلیک کنید

لایه ی شکل را روی لایه ی اسکلت (bone) بکشید تا زیر مجموعه ی آن شود

حالا لایه ی اسکلت را انتخاب کرده و با ابزار کناری شروع به رسم اسکلت، تغییر دامنه ی کنترل و متحرک سازی کنید.

ب) ایجاد دنباله ای مثل دنبال ای که یک شهاب سنگ پشت خود رسم می کند.

از قسمت افکت ها از t2wipestardots استفاده کنید.

ج) ظاهر شدن شکلی در مسیری خاص، مثل رویش گیاه را رسم امضا

شکل را وارد کار کنید

با کمک ابزار قلم روی شکل مسیر رسم کنید

effects – generate – stroke را در منو ها انتخاب کنید

ضخامت استروک را تغییر داده تا طرح را بپوشاند، در واقع حالا این استروک ماسک طرح شده است . با بازی با strating point and ending point شروع و پایان رسم را تعیین کنید

paint style را به reveal original image تغییر دهید

نکته: در حالت ب اگر بخواهید دنباله ی شما روی مسیر خاصی حرکت کند باید مسیر را که مثلا در یک لایه ی solid رسم کرده اید در بخش ماسک کپی کنید، سپس در لایه ی افکت stardots به زیربخش path بروید و در آن جا با crtl+V پیست کنید به این ترتیب فریم های کلیدی مسیر به شکل مسیر حرکت دنباله ی ستاره ای جایگذاری میشود.

منبع : استودیو آلوبالو

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s